STICKERSstraat.nl
Onze website maakt gebruik van cookies.
Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.
Cookies accepteren
STICKERSstraat.nl
De inhoud van uw winkelwagen
0 Artikelen  Totaal: 0.00 Euro
Winkelwagen
  Winkel » Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


De winkel online STICKERSstraat.nl is eigendom van bedrijf THUG, kantoorhoudende te (1676GV) Twisk, aan de Beukenlaan 62 ( KvK nr.:  3715 5642, BTW-nr.: NL 7819 74379 B01). Artikel 1.Koopovereenkomst

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere koopovereenkomst tussen THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) en de consument waarop THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Door middel van het plaatsen van een bestelling verklaart consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument, van het aanbod van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl).

1.4 THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.Artikel 2. Levering

2.1 Op het moment dat wij uw bestelling ontvangen, wordt deze met de grootste zorg in behandeling genomen.

2.2 Leveringen vinden plaats nadat het verschuldigde bedrag is gestort op de rekening van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl).

2.3 Leveringen vinden plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling.

2.4 De in het vorige lid omschreven termijn is indicatief, een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

2.5 De artikelen van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms komt het voor dat een artikel (tijdelijk) uitverkocht is; THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) houdt dan de bestelling aan.


 

Artikel 3. Verzending

3.1 Om de bestelling veilig bij de consument thuis te krijgen, versturen leveranciers van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) pakketen via TNT Post. De verzendkosten voor een bestelling staan vermeld bij de desbetreffende bestelling en zijn de tarieven die TNT Post hiervoor in rekening brengt.

3.2 Indien de consument een bestelling plaatst vanuit het buitenland dan zijn de verzendkosten op aanvraag.


 
Artikel 4. Betaalwijze

4.1 Betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling op rekening van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) dmv overschrijving, te weten Rabobank Rekeningnummer 1523 43 725 tnv THUG te Hoorn, onder vermelding van uw ordernummer en besteldatum.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen zonder korting of compensatie voorafgaande aan de leveringen binnen Nederland.

4.3 Wanneer het bedrag op de rekening van THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) is bijgeschreven, wordt de bestelling toegestuurd.


 
Artikel 5. Koopspijt

5.1 In dit geval kunt u zich beroepen op de Wet kopen op afstand. U dient het artikel binnen zeven werkdagen aan THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) te retourneren.

5.2 Het artikel dient in zijn ongeopende en onbeschadigde verpakking te zitten. (dus ongebruikt te zijn). De bijkomende verzendkosten zijn voor uw rekening.


 
Artikel 6. Retourneren

6.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met THUG (winkel online STICKERSstraat.nl). Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van retourzending voor de consument.

6.2 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Gebruik dus altijd een pakketzegel.

6.3 De artikelen dienen, niet gebruikt en in "originele niet geopende verpakking", goed verpakt en voldoende gefrankeerd verstuurd te worden naar een opgegeven retour adres.Artikel 7. Privacy Policy

7.1 THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) hanteert een Privacy Policy zoals beschreven in de rubriek Privacy Policy.Artikel 8. Geschillen

8.1 THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 9. Overmacht

9.1 Bij een van buitenkomende oorzaak waarop THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) geen invloed kan uitoefenen, te denken valt aan rampen, stakingen, oorlogsgeweld etc. is THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) gerechtigd zijn verplichtingen op te schorsen.

9.2 Indien deze periode langer dan 6 weken duurt zijn beiden partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele kosten welke uit deze ontbinding voortvloeien.Artikel 10. Merkrecht

10.1 Deze website bevat logo's en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.

De producten aangeboden op deze website geven onze collectie weer.
Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
Iedere order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd.

Wij hebben deze producten nooit op voorraad.

Op het moment dat wij de productie starten van een bepaald logo of beeldmerk, gaan wij ervan uit dat de eindklant toestemming heeft ontvangen van de eigenaar / rechtenhouder van het betreffende logo.

U dient bij uw bestelling de leveringsvoorwaarden te accorderen, hierbij aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op elke koopovereenkomst tussen THUG (winkel online STICKERSstraat.nl) en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 
Terug